BAŞVURULAR 15 EKİM - 30 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ALINACAKTIR.BU SÜRE ZARFI DIŞINDAKİ BAŞVURULAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
ÖNEMLE DUYURULUR

DSİ VAKFI ÖĞRENİM KREDİSİ DUYURUSU ve İSTENEN BELGELER
DSİ merkez ve taşra teşkilatında çalışan ve en az üç yıllık üyeliği bulunan ve emekliye ayrılan vakıf üyesi Çocukları, Personelin sadece yükseköğrenim görmekte olan çocuklarına, vakfa geri ödenmek üzere ÖĞRENİM KREDİSİ verilecektir. Verilecek kredinin şartları ve talep şekilleri aşağıda belirtilmiştir. Her yıl Mütevelli heyet ce belirlenen Miktarda 9 ay süreli kredi verilecektir. Ödenen kredi 450,00TL/aydır.
İSTENEN BELGELER:
A-ÖĞRENİM KREDİSİ TALEP FORMU

 • Bu form çalışan veya emekliye ayrılan Vakıf üyesi bizzat kendisi, Öğrencisi, müşterek müteselsil kefili borç senedini doldurarak imzalayacaktır.
 • Kredi alacak öğrencinin velisi tarafından doldurulacaktır.
 • Aylık net ücret durumlarına ait belgeler ödeme yapılan makamlardan alınarak Kredi Talep Formuna eklenecektir. Müşterek ve müteselsil borç senedi eksiksiz doldurularak imza ve tasdik edilecektir.
 •  B-ÖĞRENCİNİN ÖĞRENİM DURUMU FORMU
 • Öğrenim durum belgesi öğrenci tarafından eksiksiz olarak, mutlaka okul idaresine tasdik ettirilecektir.

--VELİNİN VE KEFİLİNİN NÜFUS CUZDANI / T.C. KİMLİK KARTI FOTOKOPİSİ, ÖĞRENCİNİN NÜFUS CUZDANI / T.C. KİMLİK KARTI Öğrenciye ait Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı sureti. ,- Öğrenciye ait 2 Adet Fotoğraf Belgeler noksansız ve gerçeğe uygun olarak doldurulacak İstenen belgeler en geç 30/11/ 2018 tarihine kadar Vakıf Müdürlüğüne gönderilecektir.

C- KREDİ VERİLECEKLERİN SEÇİMİNDE:

 • Vakıf üyesi Ailenin aylık net geliri,
 • Vakıf üyesinin ve kefilinden istenenler:

1- Adı Soyadı: 2- T.C. Kimlik No : 3- Son Durumu : Çalışıyor Emekli Vefat İşçi Memur 4- Sicil Numarası : 6- Çalıştığı Ünite (Merkez-Bölge) : 7- Pozisyonu : 8- Telefon No (Gsm - Ev - İş) : 9- Teşkilattaki Hizmet Süresi : Yıl Ay 10- Çalışıyorsa Aylık Net Ücreti : 11- Emekli ise Aylık Net Ücreti : 12- Emekli Olup Başka Bir İşte Çalışıyorsa Aylık Net Ücreti : Maaşlarını Gösteren Resmi Belge veya Banka Cüzdan Fotokopisi.  

D- KREDİ ALAMAYACAKLAR


1- Başka bir kurumdan kredi alan öğrenciler. (Kredi ve Yurtlar Kurumu hariç).
2- Herhangi bir işte çalışan öğrenciler
3- Bir önceki Sınıfın derslerinin tümünden geçmemiş olanlar.
4- Açık Öğretim Fakültesinde okuyanlar.
5- Kredi Talep Formunda yanlış bilgi verenler.
6- İstenilen belgeleri tam ve zamanında ibraz etmeyenler.
7- Öğrenim Durumu Formunu okul idaresine onaylatmayanlar.

* Öğrenim Kredisi Taahhüt ve Kefalet Senedi için lütfen burayı tıklayınız .                                                                                                                            

BURS İŞLEMLERİ

BURS’TAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

 1. Anne veya babası DSİ Vakfı üyesi ve DSİ personel olan öğrenciler.
 2. Annesi veya Babası vefat eden öğrenciler.
 3. Sağlık raporu ile %40 ve üzeri engelli çocuklar.
 4. Terör mağdurları.
 5. Maddi imkândan mahrum mal varlığı ve gelir durumlarına göre maddi desteğe ihtiyacı olmak

Kazanç getirici herhangi bir işte çalışmamak (Aile geliri annesi, babası ve kendisine ait toplam gelirleri aylık en düşük memur maaşının altında olanlar )

 1. Şehit ve gazi aile çocukları.
 2. Müracaatlar içinde 2018-2019 öğretim yılında ÖSYM ce belirtilen en yüksek puan sırası esas alınacaktır.
 3. Burs almaya hak kazanan öğrencilere burs almaya başladıkları öğretim döneminde Ocak-Haziran arasında toplam 6 ay burs almaya devam ettiği diğer öğretim dönemlerinde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Mayıs, Haziran) süreyle 450,00 TL burs yardımı yapılacaktır.
 4. Burs almaya hak kazanan öğrencilere Vakıfbank herhangi bir şubesinden açtıracakları hesaba okul süresi boyunca ödeme yapılacaktır.
 5. Burs başvuru evrakları için lütfen burayı tıklayınız

BURSTAN YARARLANMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

 1. Giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler.
 2. Özel ve Resmi kurumlarda burs alan öğrenciler.
 3. En düşük memur maaşı üzerinde aile geliri olanlar.
 4. Sürekli bir işte çalışan öğrenciler.
 5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler.
 6. Yönetmelik hükümlerine aykırı olan öğrenciler.
 7. Sabıka kaydı bulunan öğrenciler.
 8. Yabancı uyruklu öğrenciler.
 9. Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.
 10. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
 11. Açık Öğretim Fakültesinde okuyan öğrenciler.
 12. Bazı kurumlardan muhtaç aylığı alan öğrenciler. 

DSİ VAKFI BAŞKANI