Önemli Duyurular

DSİ VAKFI'NA ÜYE ALIMLARI HAKKINDA... 2008/92 sayı ve 17/04/2008 tarihli karar ile, Anayasa Mahkemesi tarafından, 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 101. maddesinin üçüncü fıkrasını (Vakıflarda Üyelik olmaz) Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 17.4.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.Karar 28/06/2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Vakıf Senedinde gerekli düzenlemeler yapılmış olup üyelik başvuruları kabul edilmektedir.

DSİ Vakfı Üyelik Taahhütnamesi için burayı tıklayınız.